Władze WSAR

Prezes / President:

Aleksander Grembowski
tel. +48 602 218 696,
e-mail: biuro@wsarpl.org

Wiceprezesi:

Piotr Niemczyk,
Beata Kusiak-Niedźwiedzińska,
Piotr Szukała,
Romuald Szarecki.

Sekretarz: Mariola Świtalska

Skarbnik: Paweł Pec

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Tomasz Kusiak

Kontakty międzynarodowy / Foreign contacts, competition:

Piotr Szukała
tel. +48 533 500 080
e-mail: office@wsarpl.org