Partnerzy

SpecShop.pl - sklep internetowy

specshop.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa

mon.gov.pl

Departament Wychowania i Promocji Obronności MON RP, Warszawa

www.wojsko-polskie.pl

Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, Warszawa

www.fsriw.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień, Poznań

www.poznan.wku.wp.mil.pl

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Poznań

www.14wog.wp.mil.pl

10 Brygada Kawalerii Pancernej im.gen. broni Stanisława Maczka, Świętoszów

www.10bkpanc.wp.mil.pl

Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna WŁADA, Poznań

www.spwl.wp.mil.pl

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Poznań

www.cswlpoznan.wp.mil.pl

31. Baza Lotnictwa Taktycznego, Poznań - Krzesiny

www.31blt.wp.mil.pl

33. Baza Lotnictwa Transportowego, Powidz

www.33bltr.wp.mil.pl

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen.broni Józefa Dowbór Muśnickiego, Międzyrzecz

www.17wbz.wp.mil.pl

6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych, Śrem

www.6bdowsp.wp.mil.pl

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Poznań

www.zorpoznan.pl

Svaz vojáků v záloze České republiky (SVZ ČR), Praha

www.svz-cr.cz

Unteroffiziersgesellschaft, Wien

www.uogw.at

Poznańskie Bractwo Kurkowe, Poznań

poznanskiebractwokurkowe.pl

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Grodu Przemysława, Poznań

poznanskiebractwokurkowe.pl/grodu_przemyslawa

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56, Poznań

www.zsh.edu.pl

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, Poznań

www.zsgd.poznan.pl

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, Poznań

www.zsken.pl

Edukacja Lubasz, Szkoły im. I.J.Paderewskiego, Lubasz

www.lubasz.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, Poznań

www.lelewel.poznan.pl

Legia Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin

www.legiaakademicka.pl

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Środa Wielkopolska

www.zsrsroda.pl

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama, Września

www.zstio-wrzesnia.pl