Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu jako podmiot prawny zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym, jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów Sił Zbrojnych R.P. Działamy od roku 1999, na terenie kraju i poza granicami, nawiązaliśmy współpracę ze 200 stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania. Nasi członkowie pełnią funkcje społeczne w Prezydium i Radzie Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów Sił Zbrojnych R.P., jak również w Komisjach Międzynarodowych Organizacji CIOR, CIOMR, AESOR, w Brukseli i Berlinie; tym samym jesteśmy Stowarzyszeniem Międzynarodowym.

Zasadniczym naszym celem jest integracja rezerwistów, a szczególnie żołnierzy niezawodowych, szeregowców, podoficerów SOR, SPR i tych, którzy nie odbyli służby wojskowej z różnych powodów, a zostali przeniesieni do rezerwy oraz niektórych grup byłych żołnierzy zawodowych.

Naczelną dewizą WSAR jest hasło "Być Rezerwistą Pokoju, żyć w przyjaźni i wzajemnym szacunku". Organizujemy zawody sportowo-obronne, wieloboje strzeleckie, międzynarodowe wieloboje strzeleckie, mityngi, survivale, jak również uczestniczymy w podobnych imprezach na terenie kraju i poza granicami, odnosząc niejednokrotnie sukcesy. Organizujemy również zawody dla dzieci i młodzieży w powiatach, gminach, szkołach, domach dziecka na terenie województwa wielkopolskiego, szczególnie w ramach dni tzw. poza szkolnych, z uwzględnieniem tej młodzieży ze środowisk patologicznie zagrożonych i społecznie nieakceptowanych.

Mimo, że jesteśmy stowarzyszeniem stosunkowo młodym, to już posiadamy własną tradycję.