Plany WSAR na rok 2016

Plany Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów na 2016 rok. Lista nie jest oczywiście zamknięta i może się jeszcze rozwinąć w ciągu roku.

Zawody 2016:

16.04.2016r.
VII Międzynarodowy Patrol Wojskowy im. por. Łukasza Kurowskiego
o Puchar Ministra Obrony Narodowej - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

25.06.2016r.
XIII Międzynarodowy miting patrol Polska 2016 o Puchar Ministra Obrony Narodowej – Biedrusko

06.08.2016r.
IV Wielkopolskie Integracyjne Zawody Strzeleckie dla Żołnierzy NSR, Weteranów Misji Pokojowych, Służb Mundurowych oraz Stowarzyszeń Rezerwistów - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

19.11.2016r.
Zawody Edukacyjno-Integracyjne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości dla kandydatów do NSR, żołnierzy NSR, stowarzyszeń rezerwistów w kraju, młodzieży szkół ponad gimnazjalnych o profilu wojskowym oraz młodzieży akademickiej – strzelnica Magnum

26.11.2016r.
Przeprowadzenie XIII Integracyjnej Parady Młodzieży w Umundurowaniu wojskowym, ulicami miasta Poznania, biorącej udział w szkoleniu ogólnowojskowym organizowanym w roku 2016 dla kandydatów NSR, promującym Siły Zbrojne RP wśród społeczeństwa – pomnik Armii Poznań – Stary Rynek

Szkolenia dla młodzieży:

27.04.2016r.
25.05.2016r.
15.06.2016r.
14.09.2016r.
13.10.2016r.

Wróć