XV Międzynarodowy Miting „Patrol POLSKA 2017”

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów z Poznania, przy współudziale Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu., na terenie bojowej strzelnicy piechoty "Olszynka" w Biedrusku w dniu 04.11.2017r. przeprowadziło zawody pod nazwą: XV Międzynarodowy Miting „Patrol POLSKA 2017”.

W zawodach uczestniczyło łącznie 36 sklasyfikowanych 3-osobowych zespołów reprezentujących: Czechy, Niemcy i Holandię oraz polskie jednostki wojskowe, uczniów klas mundurowych, organizacje strzeleckie, Służbę Więzienną i stowarzyszenia paramilitarne.

Otwarcia XV Międzynarodowego Mitingu „Patrol POLSKA 2017” dokonał Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI, po czym przypomniano zgromadzonym zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią jak również plan mitingu.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją na stronach MON [tutaj].

Wróć