XV Integracyjna Parada Młodzieży szkół o profilu wojskowym

Autor: Piotr Niemczyk

XV Integracyjna Parada Młodzieży szkół z klasami o profilu wojskowym, policyjnym, strażackim, zarządzania kryzysowego i celnym, przybyło na nią blisko 200 osób, była okazją do świętowania 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości a także podsumowania rocznego okresu wspólnych proobronnych szkoleń i zawodów strzeleckich. Sobota 17.11.br. była słonecznym dniem, wybrali go rezerwiści Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów na spotkanie z delegacjami młodzieży i ich rodzinami oraz pedagogami ze szkół ponadgimnazjalnych z Poznania, Lubasza i Środy Wlkp.

Po krótkim powitaniu przybyłych reprezentacji szkół przez Zarząd WSAR, delegacje tychże złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii „Poznań”. Następnie kolumny uczniów, w sposób zorganizowany, przemaszerowały ulicami Poznania na Stary Rynek. Przed budynkiem Odwachu, symbolu walki o niepodległość w latach 1918-1919 roku,
Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI podsumował w kilku żołnierskich słowach działalność szkoleniową w 2018 roku i przystąpił do wręczenia licznych wyróżnień: nagród rzeczowych, podziękowań, odznak, medali oraz pamiątkowych statuetek osobom zasługującym na takie uhonorowanie. Szczególne osiągnięcia w krzewieniu wartości proobronnych i patriotycznych były powodem do odznaczenia brązowymi medalami „Za Zasługi dla WSAR” następujących osób:

- Krystian OSIŃSKI, uczeń Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu;
- Grzegorz MICHALAK, uczeń Edukacji Lubasz w Lubaszu;
- Robert DYMEK, pedagog Edukacji Lubasz w Lubaszu;
- Hubert SKRZYPEK, uczeń Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu;
- Magdalena KULIKOWSKA, pedagog Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu;
- Mikołaj GIL, uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.;
- Krzysztof JANKOWIAK, członek Poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Warta” w Poznaniu.

W XV Paradzie uczestniczyli oprócz ww. młodzieży, członkowie i sympatycy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów, bracia Poznańskiego Bractwa Kurkowego, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Commando” ze Swarzędza, Poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Warta”, członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich
a także mieszkańcy Poznania i anonimowi turyści, którzy włączyli się do wspólnego świętowania. Odnotowaliśmy także grupy młodzieży i dorosłych z Częstochowy, Polic, Głogowa i Wrocławia, którym sprawy proobronne są bliskie, a taka forma świętowania przypadła do gustu. Byli też mieszkańcy Niemiec, Ukrainy, Indii i Japonii, dla których nasze przedsięwzięcie, co do którego było mnóstwo pytań, oraz poczęstunek pyszną wojskową grochówką był niemałym zaskoczeniem – a wydano jej ponad 450 porcji.

Jak co roku nasza Parada na poznański Stary Rynek wpisuje się w namacalny przykład dobrze ukształtowanych postaw patriotycznych oraz kultywowania pięknych tradycji oręża polskiego, wzajemnego zrozumienia, współdziałania i przyjaźni wśród młodzieży, rezerwistów i całego społeczeństwa. Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

Wróć