Wyjazd na poligon Wicko Morskie w ramach ćwiczeń DRAGON – 17

Na zaproszenie Dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej - płk Andrzeja DĄBROWSKIEGO - grupa rezerwistów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów oraz uczniów Edukacji Lubasz uczestniczyła we wtorek 26 września w strzelaniach bojowych, które wykonywane były na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Gościł nas dowódca 38. dywizjonu zabezpieczenia ppłk Wiesław ŻBIKOWSKI oraz Dowódca 34. Śląskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia - ppłk Grzegorz GDULA.

Strzelania wykonywane były do realnych celów: Sterowanych Rakietowych Celów Powietrznych (SRCP-WR), których nosicielami były samoloty Su-22 oraz bezzałogowe statki powietrzne typu Szogun z programowaną trasą lotu. Z przeciwlotniczych zestawów rakietowych S-125 NEWA SC (S – samobieżny, C – cyfrowy) strzelały zespoły ogniowe z 34. Śląskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej i 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Strzelano również z przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM oraz z przeciwlotniczych armat ZU 23-2.

Po zakończonych strzelaniach podziękowaliśmy Dowódcy Brygady płk Andrzejowi DĄBROWSKIEMU za umożliwienie obejrzenia strzelań oraz za mistrzowskie opanowanie sprzętu przeciwlotniczego będącego na wyposażeniu brygady. Strzelania bojowe 3 WBR OP były częścią ćwiczeń Wojska Polskiego pod nazwą DRAGON – 17.

Wróć