Wiosenne szkolenie proobronne WSAR dla młodzieży w poznańskim CSWLąd

Pierwsze w tym roku szkolenie proobronne młodzieży szkolnej „klas mundurowych” zgromadziło blisko 140 uczniów z następujących szkół: Edukacja Lubasz w Lubaszu, Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu, Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu, Zespół Szkół Geodezyjno Drogowych w Poznaniu. Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów
w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zorganizowało 13.04 br. szkolenie pod nazwą „Dzień szkolenia ogólnowojskowego dla młodzieży szkół średnich i zawodowych”.

Szkolenie otworzył Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI. Doświadczeni instruktorzy-żołnierze CSWLąd. oraz WSAR podzielili się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami
w następujących tematach:

- nauka strzelania, z wykorzystaniem systemu szkoleniowego CYKLOP;

- strzelanie sytuacyjne na systemie szkolno-treningowym ŚNIEŻNIK;

- pokonywanie zaimprowizowanego toru przeszkód;

- szkol. p.chem.: maska p.gaz i OP-1;

- nauka rzucania granatem: granat ćwiczebnym – rzuty na celność;

- nauka obsługi karabinka wojskowego: rozkładanie i składanie kbk AK;

- udzielanie I pomocy przedmedycznej, w tym: resuscytacja na fantomie medycznym;

W organizację naszego szkolenia, oprócz Prezesa, zaangażowani byli następujący działacze WSAR: Beata KUSIAK-NIEDŹWIEDZIŃSKA, Mariola ŚWITALSKA, Krystyna ANDRZEJEWSKA i Piotr NIEMCZYK. Na zakończenie zajęć wręczono wyróżnienia uczestnikom sprawdzianu umiejętności, a dokonali tego członkowie WSAR oraz przedstawiciel CSWLąd. mjr Krzysztof LEWANDOWSKI. Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Edukacja III” Edukacji Lubasz
w Lubaszu (Gabriela GRAFKA, Szymon SZUDRA, Michał POGORZELSKI), druga lokata przypadła ekipie „ZSGD III” Zespołu Szkół Geodezyjno Drogowych w Poznaniu (Maksymilian STRUZIK, Mateusz KOWALSKI, Kacper JANKOWSKI), a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „ZSGD I” również z Zespołu Szkół Geodezyjno Drogowych w Poznaniu (Eryk DEWICKI, Szymon MIKOŁAJEWSKI, Jakub UNDRYCH). Opiekunowie młodzieży oraz instruktorzy otrzymali okolicznościowe podziękowania za osobiste zaangażowanie w szkoleniu.

Wręczono również okolicznościowe podziękowania żołnierzom z CSWLąd. Na szczególne uznanie zasłużyli: mjr Krzysztof LEWANDOWSKI, mjr Krzysztof SAŁATA i chor. Tadeusz MARFIAK.

Młodzież opuszczała golęcińskie koszary z widoczną satysfakcją z udziału w zajęciach, być może okażą się one zachętą do związania swych planów życiowych ze służbą wojskową.

Wróć