V Kongres Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

W dniu 24.06.2015r. w Warszawie odbył się V Kongres Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, na którym ze strony WSAR obecni byli:
- Aleksander Grembowski
- Beata Kusiak
- Zbigniew Gałka
- Władysław Florek
Cała czwórka została wybrana do Rady Głównej Federacji.

Wybrano nowego Prezesa Federacji - płk Zdzisława Przesłowskiego oraz Prezydium Rady Głównej.
Ponadto nadano Honorowe Odznaki Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń i Weteranów Sił Zbrojnych RP m.in. dla:
- Aleksandra Grembowskiego
- Beaty Kusiak
- Władysława Florka
Osobne Podziękowanie na piśmie otrzymał od odchodzącego Prezesa Federacji gen.bryg. Ryszarda Żuchowskiego Prezes WSAR Aleksander Grembowski

Wróć