Szkolenie strzeleckie młodzieży i konkurs historyczny

Rocznice ważnych wydarzeń historycznych owocują w nie mniej ważne przedsięwzięcia z tymi wydarzeniami związanymi, takim pięknym w swej istocie punktem w historii Narodu Polskiego jest Odzyskanie Niepodległości w 1918 roku. Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów postanowiło włączyć się w ten nurt i zorganizowało szkolenie strzeleckie dla uczniów klas mundurowych oraz konkurs historyczny z wiedzy na temat odzyskania niepodległości. W dniu 15.11.br. na wspomniane szkolenie stawiło się blisko 120 uczniów klas o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim z następujących szkół: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu, Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu, Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej i Edukacja Lubasz w Lubaszu.

Szkolenie przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami, rozpoczęło się od zbiórki, na której Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI zapoznał młodzież z planem zajęć oraz osobami funkcyjnymi szkolenia. Przeprowadzono następujące zajęcia teoretyczne jak i praktyczne:

  1. Teoria strzelania, posługiwanie się bronią pneumatyczną i bocznego zapłonu, przyjmowanie postaw strzeleckich – prowadzili: Piotr NIEMCZYK i Zbigniew GAŁKA; 
  2. Praktyczna nauka strzelania (Kpn) – prowadzili: Beata KUSIAK-NIEDŹWIEDZIŃSKA, Aleksander GREMBOWSKI i Krystyna ANDRZEJEWSKA;
  3. Praktyczna nauka strzelania i turniej strzelecki (Ksp) – prowadzili: Zbigniew GAŁKA, Bogumiła GAŁKA, Mariola ŚWITALSKA i Anna ROSIŃSKA;
  4. Rzut granatem treningowym F-1 do celu – prowadził: Krzysztof KWIATKOWSKI;
  5. Konkurs wiedzy historycznej o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r. – prowadzili: Barbara NIEMCZYK i Piotr NIEMCZYK.

Przebieg szkolenia był jak zawsze dość spokojny, natomiast finały rywalizacji przysporzyły sporo pozytywnych emocji, zwłaszcza konkurencja strzelecka. Nie mniej emocjonujące były zmagania o laur pierwszeństwa w konkursie historycznym i rzucie granatem. We wszystkich konkurencjach poziom umiejętności stał na wysokim i wyrównanym poziomie, i trzeba było zastosować dogrywkę w celu wyłonienia grona zwycięzców poszczególnych konkurencji. Zdrowe, sportowe emocje udzielały się również opiekunom poszczególnych grup, którzy instruowali swych wychowanków tak, aby osiągnęli jak najlepszy rezultat. W tym miejscu można byłoby pokusić się o pewnego rodzaju matematyczne podsumowanie rywalizacji, a mianowicie fakt uzyskania siedmiu z piętnastu pucharowych lokat przez młodzież z Edukacji Lubasz. Laureatami poszczególnych konkurencji zostały następujące uczennice i uczniowie:

1. Turniej strzelecki, klasyfikacja dziewcząt:
1) Martyna KONIECZNA, Edukacja Lubasz w Lubaszu;
2) Aleksandra KORNOSZ, Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu;
3) Klaudia URBANIAK, Edukacja Lubasz w Lubaszu.

2. Turniej strzelecki, klasyfikacja chłopców:
1) Norbert TROSZCZYŃSKI, Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu;
2) Grzegorz MICHALSKI, Edukacja Lubasz w Lubaszu;
3) Maciej MATULSKI, Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu.

3. Rzut granatem treningowym F-1 do celu, klasyfikacja dziewcząt:
1) Klaudia URBANIAK, Edukacja Lubasz w Lubaszu;
2) Martyna KONIECZNA, Edukacja Lubasz w Lubaszu;
3) Kamila WOJCIECHOWSKA, Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu.

4. Rzut granatem treningowym F-1 do celu, klasyfikacja chłopców:
1) Jakub KOCZOROWSKI, Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu;
2) Wojciech MACIEJEWSKI, Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej;
3) Jakub WLAZŁY, Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.

5. Konkurs wiedzy historycznej, klasyfikacja ogólna:
1) Kacper WASZYK, Edukacja Lubasz w Lubaszu;
2) Jakub KAŹMIERCZAK, Edukacja Lubasz w Lubaszu;
3) Mateusz SWOBODA, Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu.

Prawie żadne większe przedsięwzięcie z udziałem młodzieży szkolnej nie byłoby możliwe do przeprowadzenia bez wsparcia ze strony grona pedagogicznego. Stąd też na duże uznanie zasługują nauczyciele, którzy swą postawą i działaniem dają swoim wychowankom dobry przykład postaw patriotycznych i proobronnych.

Podsumowaniem szkolenia było wręczenie pucharów, medali i dyplomów triumfatorom poszczególnych konkurencji, jak również podziękowań opiekunom młodzieży za duży wkład i osobiste zaangażowanie w przeprowadzeniu naszego szkolenia. Wyróżnieni zostali między innymi następujący pedagodzy: Katarzyna KĄCKA, Damian HERDA, Stanisław CZYŻ, Krzysztof STRÓŻYŃSKI i Robert DYMEK.

Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

Wróć