Szkolenie strzeleckie młodzieży

Autor: Piotr Niemczyk

W sobotni poranek, 19 listopada br., Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu przeprowadziło szkolenie strzeleckie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o profilu wojskowym. W zajęciach uczestniczyło 55 uczniów z następujących szkół: Zespół Szkół Handlowych w Poznania, Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznania, Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznania oraz Edukacji w Lubaszu.

Część teoretyczną zajęć poprowadził instruktor strzelectwa Romuald SZARECKI a praktyczną instruktor strzelectwa Zbigniew GAŁKA i sędzia strzelectwa Jan URBAN. Umiejętnościami strzeleckimi mógł się wykazać każdy z uczestników ww. szkolenia, w czasie zorganizowanego konkursu strzeleckiego z kbks. Jednocześnie, w ramach właściwego wykorzystania czasu oczekiwania na udział w zawodach strzeleckich, koleżanki: Renata KOŚLIN i Krystyna ANDRZEJEWSKA przeprowadziły przygotowany przez Piotra NIEMCZYKA specjalnie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości konkurs - test wiedzy historycznej o tematyce niepodległościowej, obejmujący swoim zakresem 50 pytań z wybranych wydarzeń lat 1794 – 1922.

1. Triumfatorami zawodów strzeleckich zostały następujące osoby:

A. w klasyfikacji dziewcząt:

1 - Jagoda ZIELAZEK – Edukacja Lubasz, 97 pkt
2 - Michalina BARTŁOMIEJCZAK – Edukacja Lubasz, 93 pkt
3 - Anna NADOLSKA – Edukacja Lubasz, 90 pkt
4 - Alicja WOJNOWSKA – Edukacja Lubasz, 89 pkt
5 - Dominika HORODYŃSKA – Edukacja Lubasz, 88 pkt
6 - Pamela MARTYNIUK – Edukacja Lubasz, 87 pkt.

B. w klasyfikacji chłopców:

1 - Szymon HENSZKE – Edukacja Lubasz, 94 pkt
2 - Kamil ZIELIŃSKI – Edukacja Lubasz, 89 pkt (3 x 10, 4 x 9)
3 - Jakub SKRZYPCZAK – Edukacja Lubasz, 89 pkt (3 x 10, 3 x 9)
4 - Adrian NOWAKOWSKI – ZSH Poznań, 89 pkt (2 x 10, 6 x 9)
5 - Arkadiusz CIBA – Edukacja Lubasz, 89 pkt (2 x 10, 5 x 9)
6 - Grzegorz BOBKOWSKI – ZSGD Poznań, 89 pkt. (1 x 10, 7 x 9)

2. Zwycięzcami konkursu wiedzy historycznej zostały następujące osoby:

1 - Grzegorz BOBKOWSKI – ZSGD Poznań, 38 pkt (8 pkt z preferowanego rozdziału)
2 - Michał TĄTA – ZSGD Poznań, 38 pkt (7 pkt z preferowanego rozdziału)
3 - Bartłomiej PRZYSŁO – ZSGD Poznań, 38 pkt (5 pkt z preferowanego rozdziału)
4 - Anna NADOLSKA – Edukacja Lubasz, 38 pkt (1 pkt z preferowanego rozdziału)
5 - Oktawian SEWRUK – ZSGD Poznań, 37 pkt
6 - Bartłomiej SĘKTAS – Edukacja Lubasz, 36 pkt

Bardzo cieszy nas wysoki poziom umiejętności strzeleckich, jak i wiedzy historycznej wśród przybyłej młodzieży szkolnej. Na szczególne uznanie zasługuje wysoki poziom umiejętności strzeleckich wśród dziewcząt i chłopców Edukacji Lubasz, zajmując 10 z 12 czołowych miejsc.

W przerwie zmagań można było skosztować specjalnie przygotowanej na tą okazję pysznej i pożywnej grochówki. Szkolenie wraz z zawodami przebiegło w przyjaznej atmosferze pełnej zdrowej rywalizacji. Widać było zadowolenie z osiągniętych rezultatów samej młodzieży jak i jej opiekunów. Przedsięwzięcie dofinansowane było z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wróć