Szkolenie proobronne WSAR dla młodzieży szkolnej

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu, we współpracy
z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, przeprowadziło 21.09 br. kolejne szkolenie młodzieży szkolnej z „klas mundurowych” pod nazwą „Dzień szkolenia ogólnowojskowego dla młodzieży szkół średnich i zawodowych”.

W zajęciach uczestniczyło łącznie  blisko 130 uczniów z następujących szkół: Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu, Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, Edukacja Lubasz w Lubaszu, Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu. Młodzież szkoliła się w następujących dziedzinach:

- udzielanie I pomocy przedmedycznej, w tym: resuscytacja na fantomie medycznym;
- strzelanie sytuacyjne na systemie szkolno-treningowym ŚNIEŻNIK;
- pokonywanie zaimprowizowanego toru przeszkód terenowych;
- nauka posługiwania się sprzetem p.chem.: maska p.gaz i OP-1;
- nauka rzucania granatem: granat ćwiczebnym – rzuty na celność;
- nauka obsługi karabinka wojskowego: rozkładanie i składanie kbk AK.

Poznańskie Wojskowe Centrum Rekrutacji wystawiło stoisko informacyjne, gdzie można było uzyskać wyczerpujące informacje o możliwości wstąpienia do wojska. W organizację powyższego szkolenia, oprócz Prezesa WSAR Aleksandra GREMBOWSKIEGO, zaangażowani byli następujący działacze: Beata KUSIAK-NIEDŹWIEDZIŃSKA, Mariola ŚWITALSKA, Krystyna i Michał ANDRZEJEWSCY.

Jak to jest w zwyczaju, na zakończenie zajęć wręczono podziękowania żołnierzom-instruktorom z CSWLąd. oraz nauczycielom-opiekunom zgromadzonej młodzieży, a uczestnicy sprawdzianu umiejętności otrzymali wyróżnienia. Za pierwsze miejsce zajęła drużyna „ZSG-D 2”
z ZSG-D w Poznaniu, druga lokata przypadła ekipie z Lubasza o nazwie „Edukacja 2”, a trzecie miejsce zajęła drużyna „ZSM 1” Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

O wydarzeniu można przeczytać na stronach Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu [tutaj]

Wróć