Szkolenie paramilitarne wielkopolskiej młodzieży

Autor: Piotr Niemczyk

25 maja, już po raz drugi w tym miesiącu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów przy wsparciu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu zorganizowało szkolenie paramilitarne skierowane do uczniów klas mundurowych z Poznania i jego okolic pod nazwą „II Dzień Szkolenia Ogólnowojskowego dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych – Edycja 2016”. Udział w przedsięwzięciu wzięli uczniowie następujących szkół: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lubaszu, Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu, Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu. Frekwencja jak zwykle na tego typu zajęciach była dość wysoka - łącznie uczestniczyło 29 trzyosobowych grup.

Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI w czasie otwarcia szkolenia omówił jego przebieg oraz przypomniał uczestnikom zasady bhp i ppoż. obowiązujące w obiektach koszarowych. Szkolenie prowadzili instruktorzy z CSWLąd., WSAR i przybyłych szkół. W czasie zajęć przeprowadzone zostały sprawdziany posiadanych umiejętności. Szkolenie przebiegało w następujących dziedzinach:

  1. przyjmowanie postaw strzeleckich i poprawne celowanie z wykorzystaniem symulatora CYKLOP;
  2. praktyczne strzelanie sytuacyjne z broni wojskowej (System Szkolno-Treningowy ŚNIEŻNIK);
  3. praktyczny sprawdzian umiejętności strzeleckich na strzelnicy pneumatycznej;
  4. posługiwanie się odzieżą przeciwchemiczną (MP 4 i OP 1);
  5. rzucanie granatem do wyznaczonego celu poziomego.

Instruktorzy, między innymi: Beata KUSIAK-NIEDŹWIEDZIŃSKA, Zbigniew GAŁKA, Krzysztof KWIATKOWSKI (WSAR), Krzysztof STRÓŻYŃSKI i Robert DYMEK (LO Lubasz), Magdalena MAZURCZAK (ZSGD) oraz chor. Edwin CIEŚLICKI, mł.chor. Sebastian CZAJKOWSKI, sierż. Paweł WALKOWIAK (CSWLąd.) czuwali nad zgodnym z założeniami i bezpiecznym przebiegiem zajęć.

Na uroczystej zbiórce wręczono zwycięzcom klasyfikacji drużynowej wyróżnienia w postaci pucharu, medali i dyplomów. Wyróżnienie indywidualne „specjalne” otrzymał zwycięzca konkurencji strzeleckiej z karabinka pneumatycznego Karol MICHALAK z ZSM w Poznaniu.

I miejsce zajęła drużyna o nazwie „1312” z ZSM w Poznaniu, a II miejsce wywalczyła drużyna „BRYCZKA” i III miejsce „SPARTANIE EDU” – obydwie z LO w Lubaszu. Nie zabrakło podziękowań dla instruktorów wojskowych i opiekunów młodzieży szkolnej za włożone zaangażowanie osobiste. Prezes WSAR, podziękował również wszystkim uczestnikom i opiekunom za nieustającą chęć przyswajania zagadnień proobronnych, zdrowego ducha współzawodnictwa i piękną rywalizację oraz za sprawny i bezpieczny przebieg zajęć.

Wróć