Szkolenie paramilitarne wielkopolskiej młodzieży

Autor: Piotr Niemczyk

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów przy wsparciu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu zorganizowało 20 bm. szkolenie paramilitarne dedykowane uczniom klas mundurowych z Poznania i okolic pod nazwą „Jeden Dzień Szkolenia Ogólnowojskowego dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych – Edycja 2019”. Udział w przedsięwzięciu wzięli uczniowie następujących szkół: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, Edukacji w Lubaszu, Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Zespół Szkół Handlowych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Frekwencja była na bardzo wysokim poziomie – łącznie w zajęciach uczestniczyło blisko 150 uczniów.

Otwarcia szkolenia dokonał Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI, po czym rozpoczęło się intensywne szkolenie, a następnie sprawdzian z kilku ćwiczonych zagadnień. Podczas szkolenia funkcjonował punkt informacyjny WKU w Poznaniu, w którym można było zasięgnąć informacji na temat kroków zmierzających do wstąpienia do wojska.
Szklenie przebiegało w następujących zagadnieniach:

1. udzielanie I pomocy, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej – prowadziła Katarzyna LAMBRYCZAK (ZSH);
2. rozkładanie i składania karabinka wojskowego – prowadził kpr. Krystian NIEMCZEWSKI (CSWL);
3. rzut granatem na odległość – prowadzili: Krzysztof KWIATKOWSKI (WSAR) i mjr DS. Paweł KULESZEWICZ;
4. przyjmowanie postaw strzeleckich i poprawne celowanie oraz praktyczne strzelanie sytuacyjne
z broni wojskowej na Systemie Szkolno-Treningowym ŚNIEŻNIK – prowadził st.sierż. Piotr SZUKAŁA (CSWL);
5. określanie odległości do obiektów za pomocą prostych metod (linijki milimetrowej) – prowadził Damian HERDA (ZSG-D);
6. posługiwanie się odzieżą przeciwchemiczną (MP 4 i OP 1) – prowadził kpr. Łukasz PIECZYŃSKI (CSWL);
7. proste metody szyfrowania i rozszyfrowywania informacji – prowadził: Piotr NIEMCZYK (WSAR).

Nad bezpiecznym i zgodnym z planem przebiegiem szkolenia czuwali: Beata KUSIAK-NIEDŹWIEDZIŃSKA, Mariola ŚWITALSKA oraz Krystyna i Michał ANDRZEJEWSCY.

Jeden (pierwszy w 2019r.) Dzień Szkolenia zakończył się uroczystą zbiórką, na której Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI oraz kierownik szkolenia mjr DS. Paweł KULESZEWICZ wręczyli wyróżnienia:

- I miejsce we współzawodnictwie zajęła drużyna o nazwie „ZSXD” z ZSG-D w Poznaniu;
- II miejsce zajęła drużyna o nazwie „MAKRO” z Edukacji w Lubaszu;
- III miejsce przypadło zespołowi o ciepłej nazwie „Słoneczny patrol” z ZSR w Środzie Wlkp.

Podziękowano również gospodarzowi obiektu, pełniącemu obowiązki Komendanta CSWL ppłk Jarosławowi MUSZYŃSKIEMU oraz wszystkim instruktorom i uczestnikom szkolenia. Jesteśmy pewni, że takie zajęcia są zachętą do tego aby w niedalekiej przyszłości wstąpić w szeregi Sił Zbrojnych RP. Namacalnym przykładem tego był udział w naszym przedsięwzięciu żołnierzy rez. 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jednocześnie uczniów ZSR w Środzie Wlkp.

Wróć