Shooting Trophy 2019

Tekst: P.Niemczyk

W dniach 13 i 14 grudnia 2019r. dwie drużyny rezerwistów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów z Poznania uczestniczyły w zawodach strzeleckich w bazie holenderskiej marynarki wojennej w Den Helder. Na zaproszenie Royal Netherlands Marine Corps (RNLMC) uczestniczyły w „Shooting Trophy 2019”, w rywalizacji strzeleckiej
27 czteroosobowych zespołów z państw Europy i USA.

Zawody rozgrywane były w 9 podstawowych konkurencjach, z kilku rodzajów broni i postaw strzeleckich oraz w dodatkowej konkurencji „elektronicznej”. Trzeba było wykazać się niespotykanymi na co dzień umiejętnościami wszelkich wymaganych koordynacji niezbędnych w strzeleckim rzemiośle. W pierwszym dniu zmagań strzelano z: Glock 17, Colt mech v, HK 416, Glock 26 i Glock 17T FX (pociski barwiące) a w drugim z: Glock 17, Colt aimpoint, HK 416 i Glock 26.

W rezultacie dwudniowych zmagań zespół WSAR 2 - team nr 11: Grzegorz GRUCHALSKI, Tomasz ŁABĘDZKI, Damian HERDA oraz Grzegorz MICHALCZAK uzyskał dziewiątą lokatę w klasyfikacji karabinek, drugą w klasyfikacji pistolet i drugą lokatę w klasyfikacji ogólnej (pistolet + karabinek) – jest to najlepszy w historii tych zawodów rezultat polskiej drużyny. Natomiast WSAR 1 – team nr 10: Władysław FLOREK, Waldemar WOJCIECHOWSKI, Marta KURZYNOGA oraz Kazimierz NIEDZIAŁKOWSKI, wykazał się bardzo wyrównanym poziomem uzyskując 21 pozycję tak w klasyfikacji karabinek, jak
i pistolet, oraz ogólnie.

W przerwach pomiędzy strzelaniami był czas na pamiątkowe zdjęcia z okrętami w tle, jak również na zwiedzanie miasta. Jak zawsze, ciekawym punktem czasu wolnego od zmagań strzeleckich, było zwiedzanie muzeum ratownictwa morskiego i marynarki wojennej, a w nim między innymi w pełni sprawnej łodzi podwodnej.
Zawody były celem podstawowym, ale zadbano również o to aby upamiętnić polskich bohaterów II Wojny Światowej. 12 grudnia, w drodze na zawody, nasi strzelcy odwiedzili cmentarz wojenny w Driel pod Arnhem nad Renem, gdzie oddali cześć pochowanym tam żołnierzom z 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława SOSABOWSKIEGO. Natomiast w drodze powrotnej, 14 grudnia, oddano hołd żołnierzom
1. Dywizji Pancernej, w miejscu gdzie spoczywa generał Stanisław MACZEK i ponad 160 jego żołnierzy poległych w wyzwalaniu Bredy.

Zawody strzeleckie w Den Helder charakteryzują się niespotykaną gdzie indziej wspaniałą, koleżeńską atmosferą i niepowtarzalnymi wrażeniami, które można było zaobserwować wśród wszystkich uczestników zmagań. Jak zawsze cieszą odniesione sukcesy, cieszy nas również sposobność godnego upamiętnienia poległych w Holandii polskich bohaterów.

Wróć