Przemarsz młodzieży przez Poznań

Jak to jest w zwyczaju od kilku już lat, tak i w ubiegłą sobotę 25.11.br. rezerwiści Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów, młodzież i pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych z Poznania, Lubasza i Środy Wlkp. spotkali się aby podsumować roczny okres zmagań. XIV Integracyjna Parada Młodzieży szkół o profilu wojskowym zgromadziła liczne grono, blisko 200 osób, uczestniczących w szkoleniach i zawodach proobronnych prowadzonych przez WSAR na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 

Odwach – budynek, w którym mieści się Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – na Starym Rynku w Poznaniu, jest dla każdego Wielkopolanina symbolem walki o niepodległość - to tam właśnie po wcześniejszym złożeniu wiązanek kwiatów pod Armii „Poznań” przemaszerowała ulicami Poznania kolumna XIV Parady. Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI podsumował w kilku „żołnierskich słowach” działalność szkoleniową w 2017 roku i przystąpił do wręczenia licznych wyróżnień: podziękowań, medali, pucharów oraz pamiątkowych statuetek osobom wyróżniającym się w organizacji naszych przedsięwzięć. Za szczególne osiągnięcia w krzewieniu wartości proobronnych i patriotycznych odznaczony został złotym medalem „Za Zasługi dla WSAR” Damian HERDA – pedagog z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, a kilka osób odznaczono Odznakami Honorowymi WSAR:

- Anna KĄCKA – pedagog ZSH;
- Magdalena MAZURCZAK – pedagog ZSG-D;
- Marek IDASZEK – pedagog ZSR;
- Stanisław CZYŻ – pedagog ZSM im. KEN;
- Robert DYMEK – pedagog Edukacja Lubasz;
- Grzegorz GRUCHALSKI – członek WSAR;
- Tomasz KUSIAK – członek WSAR;
- Paweł KULESZEWICZ – członek WSAR;

W XIV Paradzie uczestniczyli przedstawiciele: WKU w Poznaniu – kpt. Przemysław MAJEWSKI, Edukacji Lubasz w Lubaszu, Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. oraz bracia Poznańskiego Bractwa Kurkowego, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Commando” ze Swarzędza, Poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Warta”, a także licznie przybyłe rodziny zgromadzonej młodzieży, członkowie i sympatycy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów a także przypadkowi przechodnie i turyści. Poczęstunek pyszną wojskową grochówką zakończył nasze spotkanie. XIV Parada była pięknym i namacalnym przykładem dobrze ukształtowanych postaw patriotycznych oraz kultywowania pięknych tradycji oręża polskiego, wzajemnego zrozumienia, współdziałania i przyjaźni wśród młodzieży, rezerwistów i całego społeczeństwa. Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

Wróć