Msza ku czci gen. Antoniego Kosińskiego w dwusetną rocznicę jego śmierci

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów wraz ze znanym polskim historykiem Adamem GORYCKIM zorganizowało w dniu 10 marca 2023 r., dokładnie w 200 lat od śmierci bohatera narodowego gen. Antoniego KOSIŃSKIEGO, w kościele pw. św. Wojciecha uroczystą mszę świętą ku jego czci. Licznie przybyli uczniowie szkół z okolic Wrześni, Dowódcę Garnizonu Poznań reprezentował mjr. dr. Grzegorz KUROWSKI, Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych reprezentowała delegacja na czele z Komendantem st.chor.sztab. mgr Michałem RÓZGĄ, Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów reprezentował Wiceprezes Piotr NIEMCZYK, obecni byli m.in. przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz bractw kurkowych. Oprawę wojskową podniosłej uroczystości zapewnił poczet sztandarowy SPWL z Poznania oraz muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. W 1923 roku został tu pochowany w krypcie, wraz z innymi zacnymi Wielkopolanami, gdzie od stu lat spoczywa w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Właśnie tam, po uroczystej mszy świętej, złożono wiązanki kwiatów.

[Gen. Antoni Kosiński na Wikipedii]

Wróć