Jeden Dzień Szkolenia Ogólnowojskowego dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych – Edycja 2018

13 czerwca br., Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów przy wsparciu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu zorganizowało szkolenie paramilitarne skierowane do uczniów klas mundurowych z Poznania i jego okolic pod nazwą „Jeden Dzień Szkolenia Ogólnowojskowego dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych – Edycja 2018”. Udział w przedsięwzięciu wzięli uczniowie następujących szkół: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu. Frekwencja była wyjątkowo niska, niektóre szkoły ograniczyły albo zrezygnowały z udziału w zajęciach, ze względu na próbę podwyższenia ocen końcowych za rok szkolny.

Prezes WSAR Aleksander GREMBOWSKI w czasie otwarcia szkolenia omówił jego przebieg oraz przypomniał uczestnikom zasady bhp i ppoż. obowiązujące w obiektach koszarowych. Szkolenie prowadzili instruktorzy z WSAR, ZSH i ZSG-D. W czasie zajęć przeprowadzone zostały sprawdziany posiadanych umiejętności. Szklenie przebiegało w następujących dziedzinach:

1. przyjmowanie postaw strzeleckich i poprawne celowanie, praktyczne strzelanie sytuacyjne z broni wojskowej (System Szkolno-Treningowy ŚNIEŻNIK);
2. obsługa karabinka wojskowego – jego rozkładanie i składanie;
3. określanie odległości obiektów w terenie za pomocą linijki biurowej;
4. rzucanie granatem na odległość.

Instruktorzy, między innymi: Beata KUSIAK-NIEDŹWIEDZIŃSKA, Mariola ŚWITALSKA, Zbigniew GAŁKA, Krzysztof KWIATKOWSKI, Aleksander GREMBOWSKI, Piotr NIEMCZYK (WSAR), Damian HERDA (ZSGD) oraz Hubert JACHIŃSKI, Krystian MARCINKOWSKI i Grzegorz OTTA (ZSH) a także mł.chor. Sebastian CZAJKOWSKI (CSWL) czuwali nad zgodnym z założeniami i bezpiecznym przebiegiem zajęć.

Na uroczystej zbiórce wręczono zwycięzcom klasyfikacji drużynowej wyróżnienia w postaci medali i dyplomów, a także drobnych upominków. W sprawdzianie nabytych umiejętności I miejsce zajęła drużyna o nazwie „HANDLOWCY” z ZSH w Poznaniu, a II miejsce wywalczyła drużyna „ZSXD” i III miejsce „DONY ZAWILONY” – obydwie z ZSG-D w Poznaniu. Nie zabrakło podziękowań dla instruktorów wojskowych i opiekunów młodzieży szkolnej za włożone zaangażowanie osobiste. Prezes WSAR, podziękował również wszystkim uczestnikom i opiekunom za nieustającą chęć przyswajania zagadnień proobronnych, zdrowego ducha współzawodnictwa i piękną rywalizację oraz za sprawny i bezpieczny przebieg zajęć.

Wróć